Teamontwikkeling

Ieder individu brengt bepaalde kwaliteiten mee. Als meerdere individuen een team vormen, is het maar de vraag of er sprake is van de juiste mix om als team optimaal te kunnen functioneren. Een training kan inzichtelijk maken waar zich de sterke punten en de zwakke punten van een team bevinden.

Kenmerken van het programma zijn:

  • Er wordt vanuit de managementcompetentieselectie gekeken naar de kwaliteiten en valkuilen per individu, maar ook per groep.
  • Naast inzichten op het terrein van management en samenwerken, moet het ook doelen opleveren voor wat betreft deze onderwerpen.
  • Ervaring leert ons dat stress een belangrijk aandachtspunt kan zijn voor hoe een individu in relatie tot het team staat. Een team kan begeleid worden op het vlak van stressreductie. Een team is daardoor beter in staat om signalen vanuit het individu op te vangen.