Assessments

Diploma’s, certificeringen en cv’s zijn slechte voorspellers wanneer het op gedrag aankomt. Zeker in een wereld waarin verandering continu plaatsvindt, bieden zij geen garantie voor toekomstig gedrag. Daarom is het belangrijk om ook naar de zachte kant te kijken en deze adequaat in kaart te brengen: hoe zit het met het aanpassingsvermogen, de ontwikkelbaarheid en de flexibiliteit van de kandidaat? Is er sprake van een match op baan én organisatie(cultuur)?

Wij helpen je om in kaart te brengen of er sprake is van een duurzame match en waar talent en ontwikkelmogelijkheden zitten. We geven uitgebreid advies en maken de diepere laag inzichtelijk, wat je helpt om een weloverwogen keuze te maken. Of in het geval van een ontwikkelingsgericht assessment: zodat je direct aan de slag kunt met de (persoonlijke) ontwikkeling van je medewerker.

Assessments vormen een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Op basis van een gevarieerd en op maat gemaakt assessmentprogramma, geven wij objectief, gefundeerd en onafhankelijk advies. Daarin zijn we open, eerlijk en confronterend, maar altijd met respect voor de kandidaat. Deze ingrediënten geven een assessment bij Smart HRD toegevoegde waarde, zowel voor de opdrachtgever als de assessmentkandidaat.

Onze aanpak

Aan de hand van een gesprek met de opdrachtgever worden de (selectie)criteria vastgesteld en afgesproken op welke punten en aan de hand van welke instrumenten de kandidaat getest gaat worden. Onze assessments zijn onder andere inzetbaar voor selectie, (team)ontwikkeling, als nulmeting voor ontwikkeltrajecten, succession planning en inzicht in high potentials. We maken daarbij gebruik van een breed scala aan instrumenten. Samen bepalen we welke assessmentvariant het beste aansluit, onze mogelijkheden zijn daarin zeer divers: van e-assessment tot 360-graden feedback en van verkort- tot dagassessment.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag bestaat een assessment uit een aantal onderdelen. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer capaciteitentesten, persoonlijkheids-, motivatie- of interesseonderzoek en praktijksimulaties/rollenspellen.

Wij beantwoorden niet alleen de vraag of iemand geschikt is voor een bepaalde functie, maar brengen het brede scala aan kwaliteiten en leerpunten van de kandidaat in relatie tot de functie in kaart. De kandidaat krijgt een spiegel voorgehouden en leert zichzelf nog beter kennen. De opdrachtgever krijgt antwoord op de gestelde vragen. Met als eindproduct een heldere schriftelijke rapportage waarin inzicht gegeven wordt in de persoon achter de kandidaat en waarmee beide partijen aan de slag kunnen in de verdere ontwikkeling van de persoon in kwestie.

Naast kwaliteit staan ook snelheid en flexibiliteit centraal in onze dienstverlening: we begrijpen dat het van belang is om op korte termijn antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. De telefonische terugkoppeling richting de opdrachtgever vindt de dag van of na het assessment plaats en het versturen van de rapportage volgt enkele dagen later.