Assessments

Op basis van een gevarieerd assessmentprogramma dat is afgestemd op de onderzoeksvraag, geven wij objectief, gefundeerd en onafhankelijk advies. Daarin zijn we open, eerlijk en confronterend, maar altijd met respect voor de kandidaat. Deze ingrediënten geven een assessment bij Smart HRD toegevoegde waarde, zowel voor de opdrachtgever als de assessmentkandidaat.

Onze aanpak
Aan de hand van een gesprek met de opdrachtgever worden de (selectie)criteria vastgesteld en afgesproken op welke punten en aan de hand van welke instrumenten de kandidaat getest gaat worden. Ook wordt bepaald welke assessmentvariant het beste aansluit, onze mogelijkheden zijn daarin zeer divers: van e-assessment tot 360-graden feedback en van verkort- tot dagassessment.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag bestaat een assessment uit een aantal onderdelen. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer capaciteitentesten, persoonlijkheid-, motivatie- of interesseonderzoek en praktijksimulaties.

Wij beantwoorden niet alleen de vraag of iemand geschikt is voor een bepaalde functie, maar brengen het brede scala aan kwaliteiten en leerpunten van de kandidaat in relatie tot de functie in kaart. De kandidaat krijgt een spiegel voorgehouden en leert zichzelf nog beter kennen. De opdrachtgever krijgt antwoord op de gestelde vragen. Met als eindproduct een heldere schriftelijke rapportage waarin inzicht gegeven wordt in de persoon achter de kandidaat en waarmee beide partijen aan de slag kunnen in de verdere ontwikkeling van de persoon in kwestie.

Naast kwaliteit staat ook snelheid van handelen centraal. Wij streven er naar om op korte termijn (maximaal 5-7 werkdagen) het assessment in te plannen. De telefonische terugkoppeling richting de opdrachtgever vindt de dag na het assessment plaats en het versturen van de rapportage volgt enkele dagen later.