Leidinggeven

Smart HRD heeft een syllabus ontworpen die ingaat op de meest voorkomende leiderschapseigenschappen. De syllabus wordt regelmatig voor de volledigheid ingezet bij de training Leidinggeven. Uitgangspunt blijft echter de vraag van de organisatie waarop een training afgestemd wordt.

Eindresultaten (in overleg) kunnen zijn:

  • je hebt beter inzicht in de rol van de leiding en motivatieprocessen;
  • je kunt situaties vormen, waarin je als leidinggevende moet optreden;
  • je kunt beter analyseren;
  • je beschikt over sterker ontwikkelde sociale vaardigheden, zodat je effectiever om kunt gaan met jouw medewerkers.

Ons streven is om samen met de opdrachtgever de doelen van de training op te stellen en daar de inhoud van de training op af te stemmen.

Overige kenmerken:

  • In de training krijgt de kandidaat theorie, oefeningen, discussiestof en instrumenten aangereikt die relevant zijn voor situaties waarin leidinggevend gedrag wordt gevraagd.
  • Uit de training komen acties voort: zaken die de kandidaat anders aan wil pakken, methodes die de kandidaat wil toepassen, inzichten die de kandidaat verder wil overwegen en uitwerken. Aan het eind van elk onderdeel kan de kandidaat actieplannen concreet formuleren.
  • Op een vervolgdag doet de kandidaat verslag van de vorderingen en ervaringen. Samen met de overige deelnemers zullen op die dag vragen en problemen worden behandeld.