Privacyverklaring Smart HRD

Algemeen Smart HRD
Smart HRD is een adviesbureau dat zich sinds 2000 richt op de ontwikkeling van mensen binnen diverse typen organisaties. Wij richten ons op individuele medewerkers en teams. Ons doel is om hen te laten groeien door hun potentieel (beter) aan te spreken. Middelen die wij inzetten om ons doel te realiseren zijn training, individuele coaching, teamcoaching, assessments, maar bijvoorbeeld ook management development trajecten, outdoor trainingen en serious gaming gericht op leidinggeven aan organisatieverandering.

Privacy & Smart HRD
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze plicht om uw privacy te beschermen. Het basis uitgangspunt, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywetgeving, is dat de privacy van het individu moet worden gerespecteerd. De handelswijze van Smart HRD is vanzelfsprekend in overeenstemming met de AVG en bij het omgaan met uw informatie hanteren wij de volgende regels:

• Alle informatie wordt bewaard en bewerkt in een veilige omgeving.
• De bewaarduur van informatie is maximaal twee jaar, tenzij anders is overeengekomen. Een kortere periode is mogelijk indien u dit wenselijk acht. Facturen worden 7 jaar bewaard.
• Wij verstrekken geen persoonlijke informatie (zonder toestemming van de betrokkenen) aan derden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
• U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot Smart HRD. Zie onze contactgegevens onder punt 7.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Smart HRD met uw toestemming verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, afspraken en diensten.

2. Welke gegevens verwerken wij?
Het gaat om informatie die u aan ons verstrekt, een email, emailadres, naam, telefoonnummer en antwoorden op vragen van (en resultaten van) testen en vragenlijsten, (optioneel) geboortedatum, opleidingsniveau, adres, CV en IBAN rekeningnummer.

3. Cookies
Smart HRD maakt voor de website www.smarthrd.nl gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door deze cookies kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
a. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.
b. Waarom gebruikt Smart HRD cookies?
Smart HRD gebruikt cookies met een technische functionaliteit om de website naar behoren te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast zetten we cookies van Google in om activiteiten op onze website te analyseren en onze pagina’s te verbeteren. Hiermee zien we ook hoe u onze website gebruikt en welke diensten u interessant vindt zodat wij u in de toekomst op maat gemaakte informatie kunnen aanbieden. Uiteraard gaat Smart HRD vertrouwelijk met deze informatie om.
c. Wilt u de cookies uitzetten?
Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u uw browser op elk gewenst moment instellen om cookies te weigeren, te verwijderen, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Privacy Preferences

4. Beveiligingsniveau
Smart HRD beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Firewalls, versleuteling van gegevens, wachtwoorden, toegangscontroles tot aan de data en beveiligde servers worden hier voor ingezet.

5. Rechten van betrokkenen
• Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een verzoek per email, via het genoemde mailadres onder punt 7, uw persoonlijke gegevens inzien, rectificeren (bij feitelijke onjuistheden), meenemen of laten verwijderen.
• Indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door middel van onze nieuwsbrief, heeft u onderaan iedere mailing (deze wordt verstuurd via MailChimp) de mogelijkheid om zich hier voor af te melden.
• Uw gegevens worden door Smart HRD zorgvuldig beheerd. Mocht dit volgens u niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem contact op met Smart HRD (zie punt 7). Graag wijzen wij u ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
Wij stellen het echter op prijs indien u eerst uw klacht aan Smart HRD meldt.

6. Wijzigingen in de privacyverklaring
Smart HRD behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze versie is van 15 mei 2020.

7. Contact- en bedrijfsgegevens
Smart HRD
Mevr. C. Wessels
Oude Boterdijk 31
6582 AS Heumen
c.wessels@smarthrd.nl
KvK: 09133051