360° feedback

360° feedbacks zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk. De kracht van de tool om inzicht te krijgen, maar ook om met elkaar op een goede manier in gesprek te gaan is enorm.

Het online 360° feedbacksysteem van Smart HRD maakt het mogelijk om te meten hoe individuen er voor staan. De criteria kunnen competenties, maar ook rollen zijn (bijvoorbeeld teamrollen van Belbin of de rollen van Quinn’s model van de concurrerende waarden). Ons systeem is flexibel, waardoor de door jouw eigen organisatie gebruikte competenties het uitgangspunt kunnen zijn.

In welke situaties kunt u dit instrument zoal inzetten?

  • bij POP-, beoordelings- en/of functioneringsgesprekken;
  • als nul- , tussen- en eindmeting van een coaching- of trainingstraject om te bepalen wat er ontwikkeld of bijgestuurd  moet worden of om te bepalen wat er veranderd is;
  • als aanknopingspunten voor eigen ontwikkeling of zelfreflectie;
  • bij de start van een managementontwikkeltraject of een traineeship;
  • om een cultuuromslag in een organisatie goed te begeleiden. Zo kun je de daarvoor benodigde competenties bij jouw managers en medewerkers goed in kaart brengen.

Hoe werkt het?
Smart HRD verzorgt alle administratieve handelingen aangaande het opstellen en uitzetten van de feedbackvragenlijsten en begeleidt en coördineert tevens het gehele proces rondom het genereren van de uitkomsten. De deelnemers ontvangen een feedbackrapportage met daarin een duidelijke weergave van de resultaten. Desgewenst kunnen wij je natuurlijk ook adviseren met betrekking tot de inhoudelijke kant van de 360° feedbacks, hoe het gehele proces gecommuniceerd kan worden en ondersteuning bieden bij de uiteindelijke besprekingen van de uitkomsten.

Wat levert het op?
Naast positieve uitkomsten, komt er ook inzicht in de ontwikkelpunten van de kandidaat. Soms een bevestiging van wat men al wist, soms blijkt er sprake te zijn van blinde vlekken. Zelfbeeld en de wijze waarop anderen tegen hem of haar aankijken, kunnen zo worden aangetoond. Wensen en doelen voor de toekomst worden bespreekbaar gemaakt en kunnen zo goed op elkaar afgestemd worden. Het tweede deel van de rapportage bevat ontwikkeltips bij de geselecteerde competenties. Hierdoor kan men op basis van de uitkomsten en de door ons aangereikte handvatten direct aan de slag.

Indien wenselijk treden onze adviseurs op als procesbegeleider bij de nabespreking van de uitkomsten.