Potentieelbepaling

Er wordt onderzocht wat het potentieel is van de kandidaat. Wat moet er gebeuren om haar/zijn talenten te ontsluiten?

Smart HRD geeft in haar advies weer wat de kandidaat nodig heeft om het beste tot haar/zijn recht te komen om de talenten optimaal te benutten.

 Inhoud

  • OPQ- en MQ-afname (motivatievragenlijst) via internet
  • uitgebreid interview
  • uitgebreide bespreking van het OPQ-profiel en het MQ-profiel
  • afname van een drietal capaciteitentesten (intelligentietests)
  • toelichting en uitleg bij het competentieprofiel, rollenrapport, motivatierapport en capaciteitentesten
  • conclusie en advies

Duur: acht uur (gehele dag)

Rapportage
De rapportage bestaat uit een uitgebreid verslag van de diverse uitkomsten van de vragenlijsten en testen (drijfveren, kwaliteiten, aandachtspunten; naar gelang van de functie en wensen van de opdrachtgever kunnen ook groepsrollen, managementstijl, medewerkerstijl en/of verkoopstijl behandeld worden). In dit verslag worden ook ontwikkelpunten nader uitgewerkt, inclusief advies omtrent het oppakken van verbeterpunten.

Additioneel
Naast een rollenspel, kunnen interessevragenlijsten worden ingezet.

Uitgangspunt
Via verschillende invalshoeken wordt naar de (verborgen) mogelijkheden van een medewerker gezocht. Door de uitgebreide en diepgaande aanpak, kan er een goed advies gegeven worden hoe het eventuele potentieel ontsloten kan worden. Onze uitgebreide rapportage levert naast een helder advies ook veel bruikbare informatie. Vaak worden wij ook ingeschakeld om bijvoorbeeld door middel van coaching of training een vervolg aan het assessment te geven.