Management Development

Smart HRD heeft veel ervaring op het vlak van het ontwikkelen van leidinggevenden in zowel de profit- als de non-profitsector. Onze brede, open en heldere blik op mensen en hun functioneren in organisaties zorgt voor een duurzaam resultaat. Samen met de klant kijken we welke vraagstukken binnen de organisatie spelen en wat het doel van het traject is. Samen bepalen we de in te zetten interventies om zo tot een passend maatwerkprogramma te komen dat leidt tot resultaat.

Doel
Het doel van een management development traject varieert afhankelijk van de vragen en uitdagingen die in de organisatie leven. Smart HRD heeft ervaring met diverse trajecten, waaronder het begeleiden van directies en MT’s bij strategische koerswijzigingen, het verder ontwikkelen van het leidinggevend kader, bijvoorbeeld op het vlak van het verhogen van de resultaatgerichtheid, het verder ontwikkelen van leiderschap, het laden van nieuwe waarden (cultuurverandering), het meer gericht zijn op samenwerken en leiden en het verder ontsluiten van innovatiekracht en het ondernemerschap.

Opzet
De opzet van management development trajecten van Smart HRD varieert, gezien we altijd uitgaan van de specifieke klantvraag. Vaak zien we dat een combinatie wordt gemaakt tussen (ontwikkel)assessments, plenaire training(sdagen), individuele coaching en Serious Gaming. In de trajecten vinden diverse evaluatiemomenten plaats om grip te houden op de stand van zaken en om bij te kunnen sturen indien nodig.

De mensen in onze trajecten waarderen onze oprechte directheid, de creativiteit, het vertrouwen dat we bewerkstelligen, de informele stijl en vraag-gestuurde aanpak, maar vooral ook de resultaten die ze door onze trajecten boeken en de inzichten die ze krijgen: de investering betaalt zich terug op een prettige wijze, naar de medewerkers en naar de organisatie.

Assessments
Een (ontwikkel)assessment is een krachtige methodiek, die door een uitgebreide en diepgaande screening van een kandidaat inzicht geeft in sterktes en zwaktes. Er wordt een duidelijk advies gegeven met betrekking tot de aanpak van ontwikkelpunten. Het vormt een stevige basis voor een management development traject.

Trainingsprogramma van de leidinggevenden
De thema’s voor het trainingsprogramma worden samen met de klant bepaald. In sommige gevallen gebeurt dit pas na de assessments, zodat we een goed beeld hebben van de populatie en de ontwikkelvragen. Onderstaande een aantal voorbeelden:

 • Situationeel leidinggeven (Hersey & Blanchard)
 • Ontwikkeling van verschillende leiderschapsstijlen (Goleman)
 • Transactioneel en transformationeel leiderschap
 • De 7 principes van Effectief Leiderschap (Covey)
 • Invulling van de rol als leidinggevende (delegeren, lange termijn, verbinding met andere afdelingen, managen of troubleshooten, positionering, et cetera)
 • Doelen stellen (Management by Objectives en SMART) én doelen realiseren
 • Emotionele intelligentie
 • Communicatie (gespreksvaardigheden, beïnvloeding, push-pull, weerstand)
 • Effectief timemanagement en output gestuurd werken
 • Continu verbeteren/proces denken
 • Leidinggeven aan verandering
 • Teams leiden naar doelen realiseren (model van Tuckman)/high performance teams en teameffectiviteit (Belbin). Hoe zijn teams opgebouwd en waar zitten de sterke en zwakke punten en hoe daarmee om te gaan?

Individuele coaching
De training richt zich meer op de grote gemene deler van alle deelnemers. Soms is het echter noodzakelijk om op meer individuele en/of meer specifieke punten in te zoomen. In onze programma’s loopt daarom vaak ook een individueel coachingstraject parallel met de training. Deze coaching richt zich dan meer op de voor het individu relevante zaken. De combinatie van training en individuele coaching is een erg krachtige, vooral als daaraan ook nog meetmomenten (360° feedbacks) worden toegevoegd.