Persoonlijk ontwikkelingsplan

Het POP heeft binnen Smart HRD een belangrijke taak gekregen en wordt veelal ingezet bij coachingstrajacten en trainingstrajecten. Het doel van een POP is om persoonlijke doelen af te stemmen met organisatiedoelen en zaken uit te werken en vast te leggen in Smart-doelen. Een POP wordt vaak opgesteld na een assessment en voor de start van een coachings- of trainingstraject. Alleen al het uitdenken en opstellen van een POP levert vaak al de nodige bewustwording/gedragsverandering op. Het POP komt ook bij evaluaties weer ter tafel.