Outplacement/(her)oriëntatie: professionele begeleiding bij vertrek

Hoe zorg ik dat onze werknemer op een goede manier buiten onze organisatie een volgende stap in zijn loopbaan gaat maken of hoe anticipeer ik op het mogelijk gedwongen ontslag van medewerkers? Hoe maak ik de juiste beslissingen met betrekking tot mijn eigen (carrière-)ontwikkeling en wat ga ik doen? Deze vragen zijn relevant als medewerkers en leidinggevenden onverwachts, zoals in deze tijden, bij mogelijk gedwongen ontslag (reorganisatie of individuele situaties) keuzes moeten gaan maken. Smart HRD kan daarbij resultaatgericht ondersteunen. De focus van onze dienstverlening ligt op de beantwoording van deze vragen en het begeleiden van het proces van het maken van een duurzame volgende stap.

Voor opdrachtgevers
Voor opdrachtgevers kunnen wij het volgende betekenen: het op professionele wijze ontzorgen van de begeleiding van medewerkers waar afscheid van moet worden genomen (mismatch of reorganisatie). Onze aanpak sluit goed aan bij het begrip goed werkgeverschap. Deze aanpak is curatief. Daarnaast geldt hetzelfde natuurlijk ook wanneer u anticipeert op een (mogelijk) ontslag: al in een vroeg stadium kunnen wij samen met u en de medewerker ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt (preventief). Bij beide aanpakken zorgen we ervoor dat het hele proces van uit elkaar gaan soepel verloopt met een duidelijke win-win voor beide partijen: we hebben een goed oog voor de verschillende belangen en mogelijkheden en zijn vooral ook realistisch, pragmatisch en resultaatgericht.

Voor medewerkers
Voor medewerkers betekent onze dienstverlening het snel verkrijgen van richting door inzicht in de mogelijkheden, de wensen, de richting en de aanpak: de ketting ligt weer snel op het tandwiel.

Onze aanpak
Wij richten ons op situaties waarin de kandidaten hulp wensen bij de opstart en gecoacht willen worden gedurende het traject, zodat (snel) de passende volgende stap in de carrière gezet kan worden. Kandidaten benaderen daarbij zelf de arbeidsmarkt. Onze trajecten sluiten bijzonder goed aan bij leidinggevenden en andere sleutelfiguren in organisaties, maar dat zijn niet alleen onze doelgroepen: onze aanpak is breed inzetbaar.
De twee belangrijkste componenten van een Career Development-traject:

Intake
E-assessment met een loopbaanadvies (wat wil ik, wat kan ik, waar ben ik goed in?). Dit onderdeel duurt een dagdeel. Op basis van de uitkomsten van verschillende tools wordt samen met de kandidaat de aanpak bepaald. De ingezette tools kunnen per vraagstelling verschillen. Verschillende invalshoeken en combinaties zijn mogelijk: persoonlijkheid (sterkte/zwakte, competenties, leiderschap), drijfveren, intelligentie en interesse.

Coaching
Focus op keuzes en vervolgens de aanpak, omgaan met de situatie, presentatie (persoonlijk, maar ook de materialen, zoals brieven en CV), individuele training (sollicitatiegesprekken), tactiek in sollicitatieprocedures en nazorg na indiensttreding. Deze sessies zijn maatwerk: onze trajecten zijn altijd individueel van aard en per individu kan de inhoud van het traject verschillen. Dit onderdeel bestaat gemiddeld uit 10 uur coaching/individuele training.

In dit soort trajecten komt dus duidelijk onze expertise op het vlak van assessments en coaching bij elkaar en dat in potentieel lastige situaties. Ook in dit soort trajecten zijn we resultaatgericht, eerlijk, pragmatisch en nuchter: het gaat om een snelle, maar duurzame volgende stap in de loopbaan met daarbij voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever.