Reacties van kandidaten

Coachingstraject

Man, 44 jaar, leidinggevend, technisch academisch:
“Ik was op zoek naar op het werk gerichte mentale coaching, met een aantal specifieke en persoonlijke aandachtsgebieden. Hierbij kun je denken aan het effectueren van “de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment”, en het ontwikkelen van mijn eigen persoonlijke effectiviteit (assertiviteit) en communicatie onder druk (empathie).

Aanpak
In het intake gesprek hebben we bewust vastgesteld dat er in de eerste plaats een klik is tussen mij en mijn coach, en dat de vakkennis van de coach aansluit bij mijn vraag. Dat ging overigens op een informele manier, maar wel duidelijk, open en eerlijk. Je moet elkaar tenslotte goed begrijpen. Aan de hand van een door mij geschreven plannetje hebben we vervolgens gekeken welke onderwerpen en praktijk situaties aan de orde moesten komen in mijn traject.
In 6 sessies hebben we die onderwerpen uitgewerkt, ondersteund door vakliteratuur, maar ook met heel praktische situaties met acteurs, die op video werden vastgelegd. Dat laatste is effectief omdat het mij de gelegenheid gaf zonder risico mijn reactie op het gedrag van anderen te evalueren.
Hoewel het moeilijk is je eigen gedrag te veranderen, is gedrag voor mij bij verre het krachtigste middel in een effectieve omgang met anderen, en essentieel in mijn persoonlijke ontwikkeling.

Ervaring
Ik heb de coaching als prettig en pittig ervaren. Mijn coach daagde me met gewone, maar wel scherpe vragen uit duidelijk te maken waarom ik dingen doe, denk of ervaar. Een mooie mix van kennis uit de gedragswetenschappen en een menselijke coach, die net dicht genoeg bij je staat. Je moet bewust naar jezelf willen en durven kijken, anders kom je niet tot de kern. Dat is het halve werk, de rest is doen, en tenslotte ook vasthouden. Eerlijk zijn in mijn eigen keuzes, en die vervolgens durven (duidelijk) te maken.”

Assessment

Man, 42 jaar:
“In het kader van een doorgroeimogelijkheid binnen onze organisatie, heb ik de kans gekregen om een ontwikkelgericht assessment (potentieelbepaling) te ondergaan bij Smart HRD (vh. Labora Career Care).

De adviseur van Smart HRD was zeer ervaren: ze was goed voorbereid en  inhoudelijk op de hoogte van de organisatie, de situatie en de beoogde functie. Ze hanteerde een prettige vraagstelling en wist van meet af aan een ontspannen sfeer te creëren.

De dag van het assessment heb ik, zoals van tevoren was aangeven door Smart HRD, als intensief ervaren, maar dit merkte ik pas op de weg terug naar huis. De uitkomsten en adviezen naar aanleiding van het assessment zijn in mijn ogen en in die van de mensen om mij heen, heel herkenbaar en nuttig. Mijn kwaliteiten, maar zeker ook mijn ontwikkelpunten kwamen duidelijk naar voren en zijn vervolgens in de rapportage helder verwoord. Deze zullen dan ook centraal komen te staan in een nog nader vorm te geven loopbaantraject. In alle opzichten kan ik een assessment bij Smart HRD aanraden.”