RemoteWorkQ 

Met de RemoteWorkQ breng je in kaart welke behoefte(n) medewerkers hebben op het gebied van thuiswerken en krijg je inzicht in hoe zij scoren op competenties die relevant zijn bij remote / flexibel werken. Dit e-assessment verschaft op basis van de ingevulde online vragenlijst enerzijds een handig rapport voor de medewerker met concrete tips en anderzijds een rapport voor de leidinggevende met ideeën, voorbeelden en tips hoe de betreffende medewerker het beste ondersteund kan worden.

De RemoteWorkQ helpt organisaties om op een snelle en laagdrempelige manier de eerste uitdagingen rondom het thuiswerken en het leidinggeven op afstand in kaart te brengen en zowel de leidinggevende als de medewerker te voorzien van eenvoudige handvatten.

Voor wie is het?

De RemoteWorkQ is voor medewerkers die behoefte hebben aan meer inzicht in eigen sterktes en zwaktes op het gebied van thuiswerken en voor leidinggevenden die willen leren hoe zij hun medewerkers beter kunnen ondersteunen bij het thuiswerken en een betere verbinding willen op afstand.

Hoe werkt het?

De medewerker vult online een vragenlijst in die via de e-mail als link wordt verzonden. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten. Vervolgens worden twee rapporten verzonden: het medewerkersrapport naar de medewerker en het managersrapport naar de leidinggevende.

Kosten

De RemoteWorkQ kost € 25,- per kandidaat, inclusief de twee rapportages, exclusief 21% BTW. Uiteraard is dit te combineren met een (telefonische) terugkoppeling c.q. bespreking van de resultaten.

Voorbeeldrapport RemoteWorkQ Medewerker

Voorbeeldrapport RemoteWorkQ Leidinggevende