Coaching

Het doel van coaching is het potentieel van een medewerker beter te benutten, bijvoorbeeld bij een carrièrestap, maar ook om het functioneren in de huidige baan te optimaliseren.

Voor wie
Coaching is een mogelijkheid voor iedereen die haar of zijn gedragsrepertoire wil uitbreiden, finetunen, wil loslaten en vervangen door meer effectief gedrag. Dus voor iedereen die een betere versie van zichzelf wil worden en optimaler wil gaan functioneren.

Onze aanpak
Competentiegericht coachen staat bij ons centraal. We werken op een heldere en concrete manier waarbij de dagelijkse werksituatie van de gecoachte centraal staat. De start van een coachingtraject wordt vaak gevormd door een zogenaamde nulmeting: een vorm van een assessment, 360° feedback of een ontwikkelgesprek. Samen met de medewerker en de opdrachtgever worden de belangrijkste ontwikkelpunten bepaald. Tevens worden duidelijke afspraken gemaakt over de te volgen stappen en de uiteindelijke resultaten die behaald moeten worden. Tijdens een traject vindt er een tussenevaluatie plaats met de opdrachtgever en de gecoachte werknemer. Na afloop van een traject vindt een uitgebreide eindevaluatie plaats. Daarbij bestaat de mogelijkheid om aan de hand van de 360° feedback onderzoek te doen naar de bevindingen van anderen binnen of buiten (klanten) de organisatie met betrekking tot de ontwikkeling van de medewerker.

Onderwerpen
Voor leidinggevenden bieden wij management development en executive coaching: situationeel leidinggeven, delegeren, ontwikkelen proactiviteit, gespreksvaardigheden, omgaan met verandering, verandering initiëren, inschatten situaties, ontwikkelen van minder aanwezige leiderschapsstijlen.

Voor individuele medewerkers bieden wij performance coaching en coaching gericht op talentontwikkeling en loopbaan: communicatie (assertiviteit, presentatie, overtuigingskracht, commerciële gesprekken) en timemanagement.

Deze opsomming is niet uitputtend. Coaching is maatwerk dus de variëteit aan onderwerpen/accenten is enorm groot.

Coaching van teams behoort ook tot de mogelijkheden (zie ook onder het kopje training).

Materialen
De kandidaat ontvangt van ons diverse materialen (boeken, theoretische achtergrondinformatie, uit te werken cases, speciale vragenlijsten, etc.) die tijdens de sessies gebruikt zullen worden. Soms wordt coaching meer individuele training, bijvoorbeeld om de gespreksvaardigheden te verbeteren. We werken dan veel met praktijkcases, vaak gecombineerd met video-opnamen.

Praktisch
De coachingssessies duren ongeveer 1-1,5 uur per keer. Het aantal sessies en het interval daartussen hangt af van de vraagstelling. Na twee sessies wordt er standaard een tussentijdse evaluatie met de kandidaat en de opdrachtgever gehouden. Ook op het einde van het traject vindt er een eindevaluatie plaats. Evaluaties gaan vrijwel altijd gepaard met  metingen door een 360° feedback en andere input, zoals bijvoorbeeld zelfreflecties of de resultaten van bepaalde doelen.