Individuele coaching

Smart HRD zet regelmatig in opdracht van organisaties een gecombineerd coachings- en trainingstraject in om via deze intensieve methodiek (snel) meer persoonlijke effectiviteit te bevorderen. Meer persoonlijke effectiviteit voor de medewerker in lijn met de eisen en wensen van de organisatie levert een win-win situatie op voor zowel de organisatie als de medewerker. Het kan er voor zorgen dat het potentieel goed begeleid ontsloten kan worden, maar ook voorkomen dat een medewerker, met alle gevolgen van dien, minder goed gaat functioneren.

Welke medewerkers?

In feite alle medewerkers, waarvan bepaalde punten in het functioneren een aandachtspunt zijn of kunnen worden. Bijvoorbeeld door verandering/verzwaring van functie.

Aanpak van het traject

Na het bespreken van de case met de werkgever en een uitgebreide intake met de betrokken medewerker, starten wij met een onderzoek naar de sterke en minder sterke kanten van deze medewerker in relatie tot de wensen van de organisatie.

Van dit onderzoek wordt een uitgebreide rapportage gemaakt. De rapportage verschaft diverse inzichten in de persoon achter de medewerker, natuurlijk al naargelang de vraagstelling. Inzichten die wij kunnen bieden zijn bijvoorbeeld sterkte/zwakte, groepsrol, verkoopstijl, medewerkerstijl, leiderschapsstijl, competenties, motiverende omstandigheden, stresserende omstandigheden en stressgevoeligheid.

Aan de hand van de rapportage en de uitkomsten van het onderzoek vindt samen met de medewerker en de opdrachtgever de exacte bepaling plaats van de belangrijkste ontwikkelpunten in het functioneren en worden duidelijke afspraken gemaakt over de volgende te nemen stappen en over de uiteindelijke resultaten die behaald moeten worden.

De bovengenoemde ontwikkelpunten worden aangepakt door middel van een gecombineerd coachings- en trainingstraject. Dit traject is in onze ogen het middel en niet het doel!

Voordelen

Een belangrijk voordeel van deze aanpak is natuurlijk de individuele benadering: wij kunnen hierdoor gericht met een medewerker aan de slag, hetgeen het bereiken van het doel absoluut positief beïnvloedt.

De kandidaat wordt professioneel begeleid, verkrijgt zelfkennis en er worden voldoende handvatten aangereikt om optimaler te kunnen functioneren. Door de combinatie met coaching houden wij voortdurend een vinger aan de pols en kunnen wij het proces gericht sturen.

Doordat wij het traject over een langere periode laten lopen (langere doorlooptijd) dan bijvoorbeeld een training van twee opeenvolgende dagen, beklijft het geleerde beter.