E-assessments

Het doel van een onderzoek via internet (e-assessment) is het verstrekken van inzicht aan medewerkers met betrekking tot hun sterkte/zwakte. Dit inzicht kan bijvoorbeeld als input gebruikt worden voor sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken en gesprekken gericht op loopbaanontwikkeling. Wij leveren e-assessments in de vorm van bureauservice.

Welke instrumenten?

Vaak ingezette tools zijn persoonlijkheidsvragenlijsten, zoals bijvoorbeeld de OPQ of de WSQ van CEB/SHL. Deze tools geven inzicht in persoonlijke eigenschappen, competenties, (sales-)vaardigheden, stress, leiderschap, etc.

Naast een persoonlijkheidsvragenlijst kan ook een motivatievragenlijst ingezet worden om zicht te krijgen op motitvatie en drijfveren. Ook is het mogelijk om capaciteitentesten (bepaling denkniveau) via het web af te nemen, bijvoorbeeld om een bepaald minimaal denkniveau op een specifiek onderwerp (taal, techniek, procesmatig inzicht, etc.) scherp te krijgen. Soms kan het inzetten van een 360° feedback ook een goed antwoord geven op (ontwikkel-)vragen.

Proces

Wij ondersteunen de organisatie met onze kennis en ervaring op het vlak van de diverse vragen, insteekmogelijkheden en tools. Vaak organiseren wij workshops voor diegenen, die met de e-assessments te maken gaan krijgen.

De bureausservice zelf houdt in, dat wij kandidaten uitnodigen via e-mail en het verdere afname- en rapportageproces faciliteren, het verstrekken van een gebruikersnaam en een wachtwoord aan kandidaten voor een specifiek internetadres, het klaarzetten via internet van testen en het monitoren van het verloop. De kandidaat vult de vragenlijst in. Dit kan op ieder moment van de dag met een pc voorzien van een webbrowser en internetaansluiting. De ingevulde vragenlijst wordt door ons verwerkt tot een rapport. Dit rapport wordt vervolgens verzonden naar de opdrachtgever en de medewerker. Desgewenst kunnen wij u nog adviseren over de uitkomsten.

Er zijn diverse rapportagemogelijkheden met verschillende invalshoeken. Het competentierapport vormt vaak het basisrapport. Desgewenst kunnen er andere rapportages aan worden toegevoegd: het rollenrapport (geeft inzicht in groepsrollen, leiderschapsstijlen en medewerkerstijlen), het leadershiprapport, het stressrapport, het salesrapport, etc..