Serious Gaming

De nieuwste inzichten tonen de positieve impact van gamen als ontwikkeltool. Het leren en tegelijkertijd doen in een doordachte setting levert een grote toegevoegde waarde. Onze games worden ingezet als realistische simulaties van situaties waar leidinggevenden en andere sleutelfiguren in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Smart HRD is gecertificeerd om de geraffineerd ontwikkelde games op het vlak van Veranderkunde en Leiderschap van Actee in te zetten. Smart HRD begeleidt de simulatie, analyseert, duidt en geeft feedback.

Onze ervaringen

De deelnemers zitten meteen in de game en leren al doende steeds meer over verandering, leiderschap, omgaan met weerstand en hoe als team om te gaan met dilemma’s. Tegelijkertijd ontwikkelt zich ook een gemeenschappelijke taal en kijk op zaken. De simulator geeft naderhand ook een analyse van de gekozen interventies en de daaraan gekoppelde leiderschapsstijlen. Deze feedback helpt de deelnemers weer bij volgende stappen.

Wanneer van toepassing

Deze games zijn van toepassing wanneer de behoefte bestaat aan het verkrijgen van inzicht in en het opdoen van ervaring met:

  • de verschillende fasen van verandering;
  • leiderschapsstijlen en hun effectiviteit in relatie tot deze verschillende fasen;
  • het herkennen van soorten weerstand en hoe daar effectief mee om te gaan;
  • het samenwerken als (management)team in het komen tot de juiste beslissingen met betrekking tot dilemma’s.

De games kunnen worden ingezet als leermiddel om:

  • leidinggevenden voor te bereiden op een verandering;
  • leidinggevenden een steviger en uniformer fundament te geven om effectiever met permanente verandering en weerstand om te gaan;
  • teams van leidinggevenden bewuster te maken hoe ze functioneren en inzicht te krijgen in de effecten van hun eigen gedrag/keuzes (interactie, besluitvorming, inzicht in leiderschapsstijlen).

Hoe het werkt

Een volledige simulatie duurt ongeveer een dag. Tijdens de simulatie wordt in groepjes tegen elkaar gestreden. Het totaal aantal deelnemers bedraagt maximaal 40 personen. De game vindt online plaats in drie rondes. Tussen de rondes wordt gereflecteerd, uitleg gegeven, theorie toegelicht en vindt kennisdeling plaats. De afwisseling van plenaire momenten, het samenwerken in teams aan de opdrachten, het competitie-element en natuurlijk de game zelf zorgen voor een hoog rendement en een hoge effectiviteit

De opzet van de simulatie is een combinatie van een groot rond vloerbord en een laptop. Het ronde bord symboliseert het veranderproces en op het bord staat een boot. Deze boot vertegenwoordigt het (management)team. Op het bord staan op verschillende plekken (fasen van verandering en soorten van weerstand) 10 stakeholders. Het is de taak van het team om te zorgen dat de boot het gehele veranderproces doorloopt met zoveel mogelijk stakeholders aan boord. De simulatie verloopt via de laptop: telkens krijgt het team uitdagingen voorgeschoteld en het is aan hen om hier een gepaste interventie te kiezen. Deze interventie heeft vervolgens weer consequenties voor de positie van de boot en de positie van de stakeholders.

Theoretisch kader

Het geraffineerde van deze games is de koppeling van de game met de theorie van Kotter (fasen van verandering), Maurer (verandering en weerstand), Goleman (leiderschapsstijlen) en MBTI (de stakeholders zijn op basis van MBTI-profielen geprogrammeerd, waardoor hun reacties herkenbaar zijn uit de praktijk). Hierdoor ontstaat er een logisch denkraam en beklijven zaken beter.