Loopbaanonderzoek

Bij een loopbaanonderzoek wordt onderzocht wie de kandidaat is, wat hij/zij wil én kan.

Mogelijke doelen van een loopbaanonderzoek:

 • Zicht krijgen op de eigen persoonlijkheid en achtergrond: sterkte-/zwakteanalyse, capaciteiten en belemmeringen (zoals te weinig scholing)
 • zicht krijgen op de gewenste elementen in werk en/of werkomgeving (motivatie)
 • keuze maken voor een (nieuwe) richting of beroep (intern of extern)
 • het in kaart brengen van ontwikkelpunten en overige punten die een succesvolle uitoefening van de ‘nieuwe’ functie (nog) in de weg staan
 • een toets op haalbaarheid en arbeidsmarktperspectief
 • een ‘startkit’ voor de kandidaat om verder te kunnen bij het bepalen van scholing: onderwijsinstituut/leermethode, kwaliteit en kosten

Na een loopbaanonderzoek kan de kandidaat door ons door middel van loopbaancoaching in een vervolgtraject daadwerkelijk op weg worden geholpen.

Inhoud

 • OPQ- en MQ-afname (motivatievragenlijst) via internet;
 • uitgebreid interview
 • uitgebreide bespreking van het OPQ-profiel en het MQ-profiel
 • indien gewenst afname van een drietal capaciteitentesten (intelligentietests)
 • toelichting en uitleg bij het competentieprofiel, rollenrapport, motivatierapport en capaciteitentesten
 • conclusie en advies

Duur: acht uur (gehele dag)

Proces
Wij starten in dit geval met een grondig intakegesprek, waarin naast kennismaking en informatie-uitwisseling de situatie wordt geanalyseerd en het doel wordt bepaald. Vervolgens wordt een persoonlijksheidsonderzoek uitgevoerd. Hierdoor worden mogelijkheden en motivatoren inzichtelijk gemaakt.
De resultaten van het persoonlijkheidsonderzoek worden met de kandidaat besproken en tevens wordt de verdere koers van het traject vastgelegd. Afhankelijk van de vraagstelling en de kandidaat zelf zullen er maximaal drie vervolggesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken zal gericht worden gewerkt aan het bereiken van het doel, waarbij de adviseur een sturende en coachende rol heeft.

Wij werken met een door ons zelf ontwikkeld handboek en opdrachten. Indien noodzakelijk kan het aantal gesprekken worden uitgebreid. Tot slot wordt het doorlopen traject geëvalueerd. De uitkomsten worden in een rapport vastgelegd. De evaluatie kan samen met de opdrachtgever plaatsvinden, indien de kandidaat akkoord gaat.

Een mogelijk vervolg kan zijn een loopbaancoachingtraject: onder begeleiding van één van onze loopbaanadviseurs wordt de kandidaat gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen loopbaankeuzes. Ook een replacementtraject behoort tot de mogelijkheden, indien men op zoek zal willen/moeten naar een functie bij een andere werkgever.