Selectieassessment

Het selectieassessment geeft antwoord op de vraag of een kandidaat de geschikte persoon is voor een functie en of zij/hij in een organisatie past. Een selectieassessment is een uitgebreide en diepgaande screening van een kandidaat in het licht van een bepaalde functie of loopbaanstap. Door middel van dit onderzoek worden de sterktes en zwaktes van een kandidaat duidelijk en wordt er ook een duidelijk advies gegeven met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat voor de functie. De rapportage geeft een duidelijk beeld van de kandidaat en geeft bij een positief advies goede aanknopingspunten voor een goede start in de nieuwe baan.

Smart HRD zorgt voor een objectief, gefundeerd en onafhankelijk advies met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende functie. Ten grondslag aan dit advies ligt een gedegen aanpak waarin zorgvuldigheid en goed inzicht in de persoon achter de kandidaat centraal staan.

Inhoud

  • OPQ- en MQ-afname (motivatievragenlijst) via internet
  • uitgebreid interview
  • uitgebreide bespreking van het OPQ-profiel en het MQ-profiel
  • afname van een drietal capaciteitentesten (intelligentietests)
  • toelichting en uitleg bij het competentieprofiel, rollenrapport, motivatierapport en capaciteitentesten
  • conclusie en advies

Duur: acht uur (gehele dag)

Rapportage
De rapportage bestaat uit een uitgebreid verslag van de diverse uitkomsten van de vragenlijsten en testen (drijfveren, kwaliteiten, aandachtspunten; afhankelijk van de functie en wensen van de opdrachtgever kunnen ook groepsrollen, managementstijl, medewerkersstijl en/of verkoopstijl behandeld worden). In dit verslag worden ook ontwikkelpunten nader uitgewerkt, inclusief advies met betrekking tot het oppakken van verbeterpunten.

Additioneel
Naast een rollenspel, kunnen interessevragenlijsten worden ingezet.