Loopbaancoaching

Als bepaalde punten in het functioneren van een medewerker aandachtspunten zijn of worden, dan kan loopbaancoaching helpen om de persoonlijke effectiviteit van de medewerker in lijn te brengen met de eisen en wensen van de organisatie of om een antwoord te geven op de vraag: zit ik nog wel op de juiste plek? En indien het antwoord op de laatste vraag ‘nee’ is, wat dan? Hier komt onze expertise op het vlak van het veranderen en het begeleiden van het veranderen van baan om de hoek.

Voorbeelden van onderwerpen:

  • gemotiveerd blijven;
  • blijven zien van mogelijkheden;
  • omgaan met verandering;
  • ontwikkelen van zelfvertrouwen en het verder ontwikkelen van assertiviteit;
  • leren herkennen van valkuilen;
  • het verkrijgen van een beter beeld in relatie tot wensen en mogelijkheden.

Geen enkele aanpak is dezelfde. Ook hier wordt regelmatig gestart met een vorm van een assessment. In onze coachingstrajecten wordt gewerkt met vragenlijsten, opdrachten en cases (in combinatie met video-opnamen). Na een intake wordt een realistische inschatting van de duur en inhoud van het traject gemaakt. Coachingstrajecten worden altijd geëvalueerd met de betrokkenen.