Managementmeting

Onze assessments worden vaak ingezet aan de vooravond van organisatieveranderingen. Het doel is dan om zicht te krijgen op de kwaliteit van het leiderschap van de organisatie. Op deze wijze worden sterke, maar ook zwakke plekken binnen de organisatie zichtbaar en kunnen bijvoorbeeld trainingsbehoeften aangescherpt worden, kan talent in de organisatie meer expliciet worden of kunnen er beter gefundeerde keuzes over ‘Wie op welke plek?’ gemaakt worden. Onze assessments maken een objectieve vergelijking tussen individuen of managementlagen mogelijk. Bijkomend voordeel: de ‘sense of urgency’ van verandering wordt hierdoor ook op individueel niveau duidelijk.