E-coachingsmodule: (Persoonlijk) Leiderschap

(Persoonlijk) leiderschap:
Wil je meer sturing geven aan dat wat er om je heen gebeurt, zodat je meer grip krijgt op situaties en je leiderschap een boost krijgt, dan is deze E-module iets voor jou.

Op een laagdrempelige manier kun je door middel van deze E-coachingsmodule in je eigen tempo werken aan je persoonlijke effectiviteit.

Inhoud programma:
Uitgangspunt van dit programma vormen de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Deze eigenschappen stellen je in staat om, ondanks allerlei veranderingen die om je heen gebeuren, grip op wat voor jou belangrijk is te krijgen en te houden en bieden je dus continuïteit. Deze eigenschappen zijn namelijk gebaseerd op tijdloze, universele en vanzelfsprekende principes van menselijke effectiviteit. De eigenschappen geven een ontwikkelingscurve aan: van een afhankelijke basishouding groei je naar onafhankelijkheid en vervolgens ontwikkel je je door naar wederzijdse afhankelijkheid. Met andere woorden: weet wie je bent, waar je voor staat en waar je voor wilt gaan. Durf eigen keuzes te maken (onafhankelijkheid). Dit is van belang op het moment dat je de samenwerking met anderen gaat opzoeken en je met andere belangen moet zien om te gaan: effectief samenwerken, waarbij het gemeenschappelijk belang en resultaat centraal staan, is de fase die Covey wederzijdse afhankelijkheid noemt.

De 7 eigenschappen in het kort:

Eigenschap 1 gaat over eigen verantwoordelijkheid durven nemen: het ontwikkelen van meer proactiviteit en het richten op zaken die je kunt beïnvloeden
Eigenschap 2 gaat over doelen stellen: wat is jouw persoonlijke missie/je plan voor succes? Wat zijn je principes en wat is belangrijk?
Eigenschap 3 gaat in op timemanagement en de juiste prioriteiten stellen (welke zaken zijn voor jou belangrijk in het licht van de doelen die je hebt gesteld?) en delegeren
Eigenschap 4 gaat over denk win-win: hoe ben jij “geprogrammeerd” als het gaat om samenwerking en andere belangen? Hoe maximeer je elkaars belangen?
Eigenschap 5 zet de vaardigheid actief luisteren centraal: focus op de ander en niet op jezelf. De kunst van vragen stellen door meer empathisch te luisteren waardoor er een goede aansluiting gaat ontstaan
Eigenschap 6 gaat over synergie tot stand brengen: in hoeverre ben jij in staat om effectief met verschillen om te gaan in de samenwerking met anderen? Hoe ga je om met verschillende belangen en conflicten? Hoe benut je op een positieve manier verschillen tussen mensen?
Eigenschap 7 gaat in op hoe goed jij voor jezelf zorgt en hoe je je ontwikkeling tot een continu proces maakt

Alle eigenschappen kunnen aan bod komen. Tijdens de intake kijken we welke voor jou relevant is/zijn. Per eigenschap bieden we je praktische oefeningen aan, stellen we je (reflectie) vragen die je aan het denken zetten, geven we je tips, krijg je de mogelijkheid om je eigen gedachten vast te leggen alles met als doel meer inzichten in jezelf te geven. Met jouw persoonlijke coach heb je regelmatig contact via bijvoorbeeld video-online sessies, via email of via telefoon om de voortgang van jouw ontwikkeling te monitoren.

Het boekje de kleine Covey en het werkboek “de zeven eigenschappen” staan centraal in deze module en worden aan het begin van het traject naar je opgestuurd.

De start van het traject:
Je doorloopt eerst een online intake met een Smart HRD coach via het platform dat we hebben ingericht voor e-coaching. In deze intake wordt er gevraagd om kritisch naar jezelf te kijken:
• Wie ben jij, waar sta jij voor, waar word jij door beïnvloed, hoe kijk jij naar de wereld om je heen en wat zijn belangrijke drijfveren voor jou?
• Tevens vragen we je om een vragenlijst in te vullen die gebaseerd is op de 7 eigenschappen. De uitkomst van deze vragenlijst geeft gericht aan welke van de 7 eigenschappen de meeste aandacht/oefening behoeven. Op deze eigenschappen zullen we ons focussen gedurende de coaching.

Vervolg: vanuit jouw eigen behoefte vervolgen we het traject gericht op die eigenschappen die je verder wil ontwikkelen. Het online platform geeft je toegang tot materiaal, oefeningen, reflectievragen etc. waarmee je zelf aan de slag kunt. Via dit platform kan er informatie uitgewisseld worden met je coach. Ook zullen er vaste momenten van contact (op afstand) worden ingepland tussen jouw coach en jezelf.

Het resultaat van deze e-coaching zal zijn dat je tot de ontdekking komt:
• Waar je je tijd het beste aan kunt besteden
• Dat jij zelf de keuze maakt waar jij je mee bezig wilt houden
• Dat jij zelf veel invloed kunt uitoefenen op zaken zodat je een gelukkiger en een rijker leven kunt leven
• Dat je meer zelfvertrouwen gaat krijgen, meer zelfdiscipline kan opbrengen en daardoor emotioneel sterker wordt
• Dat je in relaties met anderen jezelf beter en effectiever opstelt
• Dat je weet hoe je ervoor moet zorgen hoe je je in balans houdt en jezelf blijft door ontwikkelen.

Voordelen
Het is maatwerk: dat wat voor jou belangrijk is, staat centraal. Deze wijze van coachen combineert bovendien the best of both worlds: je kunt op ieder gewenst moment zelf aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling: tijd en plaats zijn niet van belang. Daarnaast zijn er veel contactmomenten met je persoonlijke coach ingebouwd waardoor er persoonlijke begeleiding blijft bestaan.

Heb je interesse in de E-coachingsmodule (Persoonlijk) Leiderschap neem dan contact op.