Management development

Organisaties hebben vaak talent in huis. Door aandacht te besteden aan dit talent zijn organisaties in staat om bijvoorbeeld organisatiespecifieke functies te bezetten. In die zin anticipeert een organisatie door het starten van een soort van ‘kweekvijver’-project goed op personele en organisatorische ontwikkelingen. Een management development programma van Smart HRD zorgt ervoor dat de gewenste competenties bij deelnemers verder tot ontwikkeling gebracht worden. High Potentials worden en blijven daarnaast gemotiveerd door het verworven inzicht in wensen en mogelijkheden en voelen zich daardoor meer verbonden met hun organisatie.

Programma:

Het programma van Smart HRD wordt afgestemd op het beleid en de daarmee samenhangende wensen van de opdrachtgever. De doorlooptijd bedraagt gemiddeld twee jaar.

Kenmerken van het programma zijn:

  • In de voorfase worden potentiële kandidaten grondig gescreend door middel van interviews in samenwerking met de opdrachtgever.
  • Iedere kandidaat ‘kweekvijver’-deelnemer ondergaat een assessment met daaruit voortvloeiend een go/no go voor deelname. De informatie die voortkomt uit het assessment wordt gebruikt om de ontwikkelpunten vast te stellen.
  • Deelnemers volgen een tweetal sporen: een individueel en een gemeenschappelijk spoor.
  • Binnen het individuele spoor staat het vergroten van de persoonlijke effectiviteit centraal.
  • Naast de twee sporen wordt intervisie ingezet om de deelnemers van elkaar te laten leren.
  • Het gemeenschappelijke spoor richt zich op het vergroten van de functiespecifieke eigenschappen. Dit spoor heeft sterk het karakter van training.
  • Er wordt gewerkt met sparringpartners gedurende het traject.
  • Veel terugkoppeling door middel van evaluaties.