Talent Management Programma’s

Talent Management Programma’s, Young Potential Programs, traineeships, kweekvijvers. Wat hebben deze trajecten met elkaar gemeen? Het in kaart brengen, ontwikkelen en vormen van (leiderschaps)potentieel van jong talent in de organisatie. Smart HRD heeft diverse Talent Management Programma’s opgezet en begeleid om (jong) potentieel optimaal tot groei te brengen.

Doel
Het programma, dat samen met de klant wordt opgezet, geeft talentvolle medewerkers inzicht in zichzelf en hun functioneren. Dit inzicht geeft de medewerker en de organisatie meer mogelijkheden om de loopbaan van een talentvolle medewerker gerichter te sturen, bijvoorbeeld richting een leidinggevende rol, een projectleidersrol of een specialistenrol. Kennis en ervaring van medewerkers worden beter benut en geborgd, het vergroot de betrokkenheid en commitment van medewerkers, waardoor er betere resultaten behaald kunnen worden.

Opzet
Alle Talent Management Programma’s van Smart HRD zijn maatwerk. Samen met onze klanten kijken wij naar de behoeften, de doelgroep en de doelstellingen en passen het programma hierop aan. Normaliter bestaan Talent Management Programma’s uit een 1- of 2-jarige trajecten met zowel gezamenlijke als individuele onderdelen, maar uiteraard zijn hierin ook andere vormen mogelijk. De combinatie van individuele interventies met plenaire onderdelen faciliteert en stimuleert ontwikkeling optimaal. De thema’s worden in samenspraak gekozen. Smart HRD beschikt over een groot aantal best practices die als inspiratie kunnen dienen.

Kenmerken van het programma kunnen zijn:

  • In de selectiefase worden potentiële kandidaten grondig gescreend door middel van interviews in  samenwerking met de opdrachtgever.
  • Iedere kandidaat ‘kweekvijver’-deelnemer ondergaat een assessment met daaruit voortvloeiend een go/no go voor deelname. De informatie die voortkomt uit het assessment wordt gebruikt om de ontwikkelpunten vast te stellen.
  • Deelnemers volgen een tweetal sporen: een individueel en een gemeenschappelijk spoor.
  • Binnen het individuele spoor staan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en/of persoonlijke ontwikkelpunten die uit het assessment naar voren zijn gekomen centraal.
  • Het gemeenschappelijke spoor richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties, bijvoorbeeld op het vlak van (persoonlijk) leiderschap, verandermanagement, effectief samenwerken, leidinggeven aan teams en omgaan met weerstand. Dit spoor heeft sterk het karakter van training.
  • Naast de twee sporen wordt intervisie ingezet om de deelnemers van elkaar te laten leren.
  • Er wordt gewerkt met sparringpartners gedurende het traject.
  • Veel terugkoppeling door middel van evaluaties.