Werkwijze

Voorbereiding
Over de voorbereiding op een assessment kunnen we kort zijn: zorg dat u goed uitgerust bent, want het is een intensieve dag. Veel mensen zien op tegen zo’n dag, maar vaak al aan het begin van de dag -of anders gaandeweg- wordt duidelijk hoe interessant en leerzaam een assessment is. Wees vooral uzelf en ga er vanuit, dat het u altijd iets zal opleveren en dat u er iets van kunt leren. In de uitnodigingsmail die u van ons ontvangt, vindt u, naast praktische informatie, ook uitleg over hoe uw assessment eruit zal zien.

Rapportage
Uiterlijk een week na het assessment ontvangt u van ons een schriftelijke rapportage met daarin onze bevindingen. Deze bevindingen heeft u ook op het einde van het assessment mondeling van ons toegelicht gekregen. U bent dus op de assessmentdag zelf al op de hoogte van de uitkomsten en onze adviezen. De rapportage bestaat uit een door de adviseur geschreven rapport en een document met daarin alle onderzoeksresultaten.

Vertrouwelijkheid
Smart HRD volgt de NIP-beroepscode (Nederlands Instituut voor Psychologen). Dit betekent dat wij vertrouwelijk zullen omgaan met uw gegevens: indien u niet wilt dat de rapportage bij derden terecht komt, zorgen wij dat dat ook niet gebeurt. De code is na te lezen op http://www.psynip.nl/.

Medewerkers van Smart HRD
Bij elk assessment is een aantal medewerkers van onze organisatie betrokken: een adviseur en ons secretariaat. In de uitnodiging voor het assessment, staat de naam van uw adviseur. Deze adviseur is degene waar u de hele dag mee te maken krijgt en is tevens uw contactpersoon na het assessment. Ons secretariaat kan u helpen met praktische zaken, zoals vragen over het invullen van de vragenlijsten via internet.

Oefenen ter voorbereiding
Op http://www.shldirect.com/nl/index.html  -de voorbereidingssite van onze testleverancier- kunt u voorbeeldvragen vinden en oefentests maken.