Partners

Labora Personeelsstrategen

Labora werkt voor werkgevers en werknemers
Labora Personeelsstrategen is een erkend personeel- en organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in outplacement, re-integratie en loopbaanbegeleiding. In ruim twintig jaar is Labora uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie.
Zij lossen personeel- en loopbaanvraagstukken op door een doelgerichte aanpak die naar behoefte wordt afgestemd. Labora zoekt samen met werkgevers en werknemers naar de beste manier om optimaal resultaat te bereiken. Klik hier om naar de website te gaan.

PI Mediators 

PI Mediators begeeft zich op het gebied alwaar werkgever afscheid wil nemen van werknemer of werknemer liever afscheid wil nemen van werkgever. In dit vaak ogenschijnlijk complexe juridische steekspel, weet PI Mediators op effectieve wijze een constructieve oplossing te vinden voor partijen in het onderhavige (dreigende) conflict. PI Mediators beschikt over geregistreerde en gecertificeerde NMI-Mediators. Tevens zijn twee Mediators geregistreerd Arbeidsmediator. Klik hier om naar de website te gaan.

 Atras Software

Atras Software richt zich sinds 2011 op het ontwikkelen van moderne software voor de ondersteuning en integratie van alle HRM processen 'behalve salaris'. HRM Office is een nieuw web-concept voor HRM. Zij is samengesteld uit 'kant en klare' softwarecomponenten en tegelijkertijd zijn er veel instelmogelijkheden voor de gebruiker voor functionaliteit, layout en huisstijl. De software is er voor HRM professionals, leidinggevenden en medewerkers. Atras Software rekent dan ook geen extra kosten voor extra gebruikers. Zogenaamde Self Service is een natuurlijk onderdeel van HrmOffice. Klik hier om naar de website te gaan.

 Alympus

Alympus is een personeelsadviesbureau in de breedste zin van het woord. Een bureau dat gespecialiseerd is in (online) diensten en producten op het gebied van P&O en Salarisadministratie. Alympus, gevestigd in Hoofddorp, beschikt over een landelijk netwerk van goed opgeleide professionals en opdrachtgevers. Wij streven ernaar organisaties Professioneel & Persoonlijk te adviseren door het inzetten van de volgende diensten en producten:  Interim Management /· [email protected] (P&O/Salarisadministratie en software) /· Inzetbaarheidsmonitor (web-based software) /  ·  Werving & Selectie /· MedewerkerTevredenheidsOnderzoek.

De missie van Alympus is het integer en professioneel ondersteunen van profit en non-profit organisaties; waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van in te zetten professionals, die kennis en kunde bieden ten behoeve van betrouwbare oplossingen. Klik hier om naar de website te gaan.

 Tasclinx

Tasclinx is voortgekomen uit TASC Management en is sinds 1996 een betrouwbare en betrokken partner voor zowel ondernemers in het midden- en kleindbedrijf als voor bestuur en organisaties in de publieke sector. Zij zijn sterk in het optimaliseren en vernieuwen van werk- en bedrijfsprocessen, in nauwe samenwerking en afstemming met opdrachtgevers. Vaak spelen het ontwikkelen innovatieve èn het implementeren oplossingen daarbij een rol. Hun kennis en ervaring ligt vooral in het combineren van menselijke kwaliteit en motivatie met de cultuur en structuur van een organisatie. Bij veel van onze opdrachten speelt de toepassing van ICT (hulpmiddelen) een belangrijke rol. TASC Management BV heeft een groot netwerk, zowel in het bedrijfsleven als in de overheid. Zij zijn gewend samen te werken met een groot aantal partijen en meerdere functionele disciplines. Klik hier om naar de website te gaan.

 PTC

PTC Mens & Organisatieontwikkeling (PTC) is sinds de oprichting in 1998 uitgegroeid tot een landelijk bekend opleidingsinstituut op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling. Zij zijn effectief in het ontwikkelen van werknemers en hun leidinggevenden op lager- en middenkaderniveau. Met haar unieke applicatie Werkstap kan een organisatie een eigen Academie opzetten voor individuele competentieontwikkeling en kunnen KPI’s vanuit het management direct worden vertaald in ontwikkelopdrachten per werknemer. PTC maakt ontwikkeling van mensen tot een effectief en inspirerend proces! Klik hier om naar de website te gaan.

 Pro Management

Pro Management InterFaceCare (PM-IFC) is een landelijk werkend personeels-, organisatie- en adviesbureau dat uitgaat van het individu. Ieder mens en iedere organisatie is anders en vraagt een eigen aanpak en benadering. De werkwijze wordt door velen getypeerd als betrokken, methodisch, energieverhogend en down to earth. PM-IFC legt onder andere de nadruk op het motiveren van mensen omdat het van groot belang is voor de kwaliteit en continuïteit van het eigen functioneren en van de organisatie waarbinnen men werkt of gaat werken. Aan de hand van jarenlange professionele ervaring is PM-IFC in staat behoeften, mogelijkheden en vraagstukken van cliënten in kaart te brengen en maatwerkoplossingen te bieden.

PM-IFC streeft naar een opbouw van langdurige relaties met opdrachtgevers. Veel opdrachten zijn gebaseerd op lange termijn doelstellingen en strategische plannen, wat een diepgaande vertrouwensrelatie met opdrachtgevers vereist. De optimale kwaliteit van diensten staat hoog in het vaandel. Die kwaliteitsgedachte wordt volledig ondersteund en uitgedragen door een ervaren en goed samenwerkend team van deskundigen.

PM-IFC is overtuigd van het strategisch belang van kwaliteit. Niet alleen wordt kwaliteit gezien als een overlevingsstrategie voor de toekomst (externe kwaliteit), maar tevens als managementtool (interne kwaliteit). Het streven naar kwaliteit en de effectiviteit van de dienstverlening kenmerkt PM-IFC. Organisatie- en personele vraagstukken worden op een eigentijdse wijze besproken en in gezamenlijkheid opgelost. Het werken vanuit een brede en bedrijfskundige invalshoek helpt opdrachtgevers te ondersteunen bij het bereiken van de ondernemings- en beleidsdoelstellingen.

Klik hier om naar de website te gaan.